Privacybeleid

Privacybeleid SLAPEN VOOR JOU

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SLAPEN VOOR JOU verwerkt van haar klanten.
Indien u SLAPEN VOOR JOU inschakelt voor coaching, workshops of als spreker geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren dan ook om het privacybeleid door te lezen en tevens te bewaren voor je eigen administratie.

SLAPEN VOOR JOU geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SLAPEN VOOR JOU. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is  januari 2023.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen met mij. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit document.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie deze gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting XEL

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af bij Xel.nl. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt worden met deze partij gedeeld. Xel heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische)ondersteuning te bieden. Xel.nl verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Xel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Xel.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Xel is op basis van de overeenkomst die ik met hen gesloten heb verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen omtrent uw privacy. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordenbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Email en mailinglijsten Laposta

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer eveneens gebruik van Xel.nl. Voor het versturen van nieuwsbrieven en gratis downloads maak ik gebruik van Laposta. Laposta verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden.

Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Laposta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Laposta is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik de gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om -anders dan op jouw verzoek- op een later moment contact met je op te nemen vraag ik hiervoor expliciet je toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische gegevensverwerking

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal of strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan SLAPEN VOOR JOU op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal ons binnen de mogelijkheden die de wet me biedt daartegen verzetten.

1. Verantwoordelijke persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SLAPEN VOOR JOU, handelsnaam onder UYT, ijzerdraadpad 3, 3525 BP, Utrecht. info@slapenvoorjou.nl. Telefoonnummer 06- 5138 6644.

2. Welke gegevens verwerkt SLAPEN VOOR JOU


2.1 SLAPEN VOOR JOU gebruikt de persoonsgegevens omdat je deze zelf hebt verstrekt aan SLAPEN VOOR JOU om gebruik te kunnen maken van het dienstenaanbod van SLAPEN VOOR JOU. 

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, via whatsapp of via het contactformulier.

2.2 SLAPEN VOOR JOU verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een op maat gemaakte offerte te kunnen opmaken
 • Een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • Contact op te kunnen nemen als er nog vragen zijn
 • Op de hoogte brengen van de vorderingen en
 • Te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Verzenden van de nieuwsbrief. Je gegevens zijn dan opgeslagen op een interne server zonder toegang van derden. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven van het ontvangen van de nieuwsbrief. Gegevens worden dan direct vernietigd.
 • Te voldoen aan de wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar oud. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@slapenvoorjou.nl dan verwijdert SLAPEN VOOR JOU deze informatie.

3. Bewaartermijnen gegevens

Uiterlijk tot 2 jaar na afloop van de overeenkomst gebruik ik je naam, e-mailadres en ook telefoonnummer om je te vragen naar je ervaringen met SLAPEN VOOR JOU. Tevens om je te informeren over de ontwikkelingen van SLAPEN VOOR JOU. Aansluitend vernietig ik alle persoonsgegevens behalve de contactgegevens.

4.Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SLAPEN VOOR JOU passende technische en ook organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor het opslaan van de persoonsgegevens maakt SLAPEN VOOR JOU gebruik van Dropbox. Deze partij heeft passende maatregelen getroffen voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Dropbox heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

4.3 Ik deel je gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht en/of advies. Ik deel alleen gegevens uitsluitend na verkregen toestemming hiervoor.

4.4 SLAPEN VOOR JOU maakt gebruik voor de hosting en domeinregistratie van Xel.nl. Deze partij heeft passende maatregelen getroffen voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Het betreft hier uitsluitend geautomatiseerde systemen waar geen persoonsgebonden handeling tussen komt.

4.5 Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt SLAPEN VOOR JOU gebruik van diensten van Laposta. Laposta beschikt in dat kader over een ISO-27001 certificering.

5. Inzagerecht, verwijdering en klachten

5.1 Via de administratie van SLAPEN VOOR JOU kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SLAPEN VOOR JOU zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere)verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2. Kun je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SLAPEN VOOR JOU je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt kun je hierover per e-mail contact opnemen: info@slapenvoorjou.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de administratie: info@slapenvoorjou.nl

6. Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Lees ook onze algemene voorwaarden.

Aangepast op 15 januari 2023

Cookiebeleid van SLAPEN VOOR JOU

 7. Cookies die zijn gebruikt

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruik ik cookies. Lees hier de beknopte uitleg. De uitgebreide cookieverklaring kan je nalezen via de cookie uitlegpagina.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.slapenvoorjou.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie die staat in de cookie worden teruggestuurd naar deze website.

Google analytics en hoe werkt dat
Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SLAPEN VOOR JOU heeft Google dan ook geen toestemming gegeven om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaans servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken codes waarmee ze via de site ook cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door SLAPEN VOOR JOU gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderenJe kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor mij. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social media kanalen

SLAPEN VOOR JOU maakt gebruik van social media kanalen. Vooralsnog zijn dit Facebook en Instagram. Ook social media kanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt kunnen de social media kanalen uitsluitsel bieden.

Versie Januari 2023